Basiscursus
De basiscursus is voor jonge honden, asielhonden, volwassen en oudere honden die geen of bijna geen opvoeding hebben gehad.
Hierdoor is uw hond moeilijk te sturen en dat geeft allerlei problemen in de praktijk. Soms is een gedragsconsult nodig als er meer aan de hand blijkt te zijn en kunt u daarna de basiscursus gaan doen. Deze cursus is uitermate geschikt voor heropvoeding en om ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag. Vaak is er sprake van stress bij honden. In de lessen wordt uitgelegd wat stress bij honden is en hoe u daarmee om kunt gaan in het dagelijkse leven. Belangrijk hierin is dat u begrijpt waarom uw hond bepaald gedrag vertoont. Als u uw hond beter gaat begrijpen kunt u hem ook beter begeleiden.

Voor de oefeningen werk ik met de positieve trainingsmethode. Dit is een beloningsgerichte methode waarbij gewenst gedrag bij uw hond wordt uitgelokt en beloond, waardoor dit gedrag toeneemt en een nieuwe gewoonte wordt. Naast de oefeningen is er veel aandacht hoe u uw hond op een stressvrije manier kunt opvoeden, leert u de kalmerende signalen van uw hond kennen en wat uw hond nodig heeft om mentaal gestimuleerd te worden.

De manier van les geven is aangepast aan wat u prettig vindt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van stembeloning, voertjes en spel. U krijgt na iedere les een hand-out zodat u thuis de theorie en geleerde oefeningen kunt nalezen.

Aan het einde van de cursus zult u uw hond beter begrijpen en kunt u hem op een positieve wijze begeleiden, met als resultaat een enthousiaste, blije hond én eigenaar. Voor de resocialisatie wordt er op diverse locaties getraind. Deze cursus kan zowel individueel als in een groep gegeven worden. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen zullen de lessen in kleine groepen worden gegeven.