Hondenschool

Wij geloven in opvoeden (communiceren) met je hond! Plezier hebben samen met je hond en begrijpen wat je hond nodig heeft om zich goed te voelen, zal ervoor zorgen dat jullie een goede relatie krijgen!

Daarom staat de hondentaal (kalmerende signalen), de hond en zijn gedrag en de daaronder liggende emotie centraal tijdens alle trainingen. Zo zul je gaan begrijpen waarom je hond bepaald gedrag vertoont en wat je daaraan kunt doen. Je leert je hond op een conflictvrije manier op te voeden. 

Veel probleemgedrag van honden heeft zijn oorzaak in stress, overstimulatie, verveling, angst en of zich niet goed voelen. Door hier inzicht in te krijgen, kunnen veel problemen voorkomen worden.
Er wordt op een ontspannen manier les gegeven met aandacht voor de eigenaar/hond combinatie.

Hondenwelzijn en natuurlijk hondengedrag staan centraal tijdens alles lessen.
De lessen zijn afwisselend, rustig en gevarieerd en nooit hetzelfde. 

Alle lessen kunnen ook aan huis worden gegeven!

Op de agendapagina kun je een kijkje nemen wanneer de nieuwe cursussen weer van start gaan!

Puppycursus

Je wilt je puppy graag een goede basis meegeven, zodat hij zich kan ontwikkelen tot een hond die met zelfvertrouwen in het leven staat. Dat is dan ook ons doel van de puppycursus. De nadruk ligt op natuurlijk hondengedrag, stressherkenning en dierenwelzijn. 

De lessen zijn informatief en leerzaam waardoor jij je hond kan opvoeden volgens de laatste nieuwe inzichten op hond en gedrag. Tijdens de cursus is er persoonlijke aandacht voor de combinatie hond-eigenaar. Er is dan ook ruimte voor vragen en de les wordt zoveel mogelijk op maat gegeven.

Er worden inzichten gegeven over hondentaal, stress bij honden en oefeningen geoefend zoals wandelen zonder trekken, hierkomen en los lopen en er zijn lessen gericht op goede socialisatie. 

Het resultaat van de cursus is dat je je pup beter zult begrijpen en hem op een positieve wijze kunt begeleiden richting een evenwichtige, volwassen hond. Deze cursus wordt op verschillende locaties gegeven, zodat je pup gewend raakt aan de verschillende omgevingsgeluiden en prikkels. Deze cursus kan zowel individueel als in een groep gevolgd worden. Alle rassen zijn welkom!

Basiscursus

De basiscursus is voor jonge honden, asielhonden, volwassen en oudere honden die geen of bijna geen opvoeding hebben gehad. Hierdoor is je hond moeilijk te sturen en dat geeft allerlei problemen in de praktijk. In sommige gevallen is er eerst een gedragsconsult nodig en kun je hierna deze basiscursus volgen.

Deze cursus is uitermate geschikt voor heropvoeding en om ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag. Vaak is er sprake van stress bij honden. In de lessen wordt uitgelegd wat stress bij honden inhoudt en hoe je daarmee om kunt gaan in het dagelijkse leven. Belangrijk hierin is dat je begrijpt waaróm je hond bepaald gedrag vertoont. Als je je hond beter gaat begrijpen, kun je hem ook beter begeleiden. 

 

Naast de oefeningen is er veel aandacht voor een stressvrije manier om je hond op te voeden. Je leert de kalmerende signalen van je hond kennen en je herkent wat je hond nodig heeft om zich goed te voelen. 

De manier van lesgeven is toegesneden op wat voor jou en je hond prettig is. Je krijgt een reader, zodat je thuis de theorie en geleerde oefeningen nog eens op je gemak kunt nalezen. Verder is inbegrepen bij de cursus videomateriaal over hondentaal en stress bij honden en een aantal onlinelessen.

Aan het einde van de cursus zul je je hond beter begrijpen en kun je hem op een positieve wijze begeleiden, met als resultaat een enthousiaste blije hond én eigenaar. Voor de resocialisatie wordt er op diverse locaties getraind. Deze cursus kan zowel individueel als in een groep gevolgd worden. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, worden deze lessen in kleine groepen gegeven.

Vervolgcursus

De vervolgcursus is speciaal voor honden die de puppycursus of de basiscursus hebben afgerond. Het doel van deze cursus is om op een leuke en ontspannen manier bezig te blijven samen met je hond.

De cursus is een combinatie van speuren (het uitwerken van een menselijke spoor) en het op een stressvrije en vrolijke manier aanleren van gevorderde gehoorzaamheidsoefeningen, zoals bijvoorbeeld blijven liggen of in de mand sturen.

Dankzij de vele gevarieerde oefeningen wordt de band met je hond versterkt en kunnen problemen worden voorkomen. Deze cursus bestaat uit drie lessen speuren, vijf lessen gehoorzaamheidstraining en drie onlinelessen. De lessen zijn afwisselend en leuk voor zowel hond als baas. Tijdens deze cursus zal weer gebruik worden gemaakt van de positieve trainingsmethode en de hondentaal (kalmerende signalen).

Speuren

Iedere hond kan speuren!

In een vijftal lessen leer je de basis van het speuren met je hond. Speuren is een leuke en boeiende activiteit voor zowel hond als eigenaar. 

De hond maakt gebruik van zijn meest natuurlijke talent, namelijk zijn neus, om vermiste zaken op te sporen. Dit geldt voor ieder ras! Al na één les kan hij diverse spoortjes uitwerken.

Speuren bevordert het zelfvertrouwen en concentratievermogen van je hond. Onzekere honden worden zekerder en drukke honden worden rustig. Speuren is daarom leuk voor iedere hond!


Speuren wordt de gehele week gegeven en in onderling overleg..
Voor meer informatie neem je een kijkje in onze agenda.